θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα μας

εγγραφή

αυτές οι πληροφορίες δεν θα μοιραστούν με κανένα

Tηλέφωνο

00357-22-256752

H σημασία του πρωινού στo Διαβήτη

Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα που παίρνουμε μετά
από πολύωρη νηστεία, που αν και μπορεί να φτά-
σει, για κάποια άτομα, μέχρι και τις 12 ώρες, για τα
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη είναι απαραίτητο κα-
θημερινά, ανεξάρτητα από το είδος της θεραπείας.
Το πρωινό είναι εκείνο το γεύμα που διακόπτει την
περίοδο νηστείας ή αλλιώς την περίοδο μη λήψης
φαγητού (Στην Αγγλοσαξωνική γλώσσα break the
fast=Breakfast).
Το πρωινό είναι το γεύμα που προμηθεύει το σώμα
και τον εγκέφαλο με την απαραίτητη ενέργεια και
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, μετά την
περίοδο του νυχτερινού ύπνου, κατά τη διάρκεια
του οποίου ο οργανισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί
τη γλυκόζη του αίματος ως καύσιμο για όσες διαδι-
κασίες συνεχίζονται και στον ύπνο. Έτσι, είναι το
γεύμα που στόχο έχει να ρυθμίσει καλύτερα τα επί-
πεδα της γλυκόζης του αίματος και να κινητοποιή-
σει τις καύσεις του σώματος, μετά από την πτώση
του μεταβολικού ρυθμού κατά της διάρκεια του
ύπνου.
Ειδικότερα βέβαια, σε άτομα με ινσουλινοθεραπεία
και εντατικοποιημένα σχήματα η παρουσία του πρω-
ινού είναι αδιαμφισβήτητη, αφού η απουσία του θα
οδηγήσει άμεσα σε υπογλυκαιμικές κρίσεις και αδυ-
ναμία ρύθμισης του διαβήτη.
Στο πρωινό πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε πάντα
τρόφιμα με φυτικές ίνες (διαλυτές και αδιάλυτες
λυτες), μέσα από δημητριακά πρωινού, ψωμί ολικής
άλεσης παξιμάδια κρίθινα, σε συνδυασμό με τρό-
φιμα που αποτελούν πηγές πρωτεϊνών, όπως ημιο-
αποβουτυρωμένα γάλατα, γιαούρτια, τυριά χαμη-
λών λιπαρών, αβγό ή αλλαντικά από γαλοπούλα με
λίγα λιπαρά και αλάτι.

¶ÔÈÔ› ÙÚÒÓ ÚˆÈÓfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
Στην Ελλάδα μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού,
αλλά και των ατόμων με διαβήτη (κυρίως τύπου 2 που ρυθμίζονται με δίαιτα ή χάπια) δεν παίρνει πρω-
ινό, παρά μόνο όταν βρίσκεται σε περίοδο διακο-
πών ή τα Σαββατοκύριακα. Ενώ στη διάρκεια του
χρόνου περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ενήλι-
κες που δηλώνουν πως είναι αδύνατον να φάνε κα-
νονικά το πρωί, όταν βρεθούν σε ξενοδοχείο που
σερβίρει πρωινό καταναλώνουν μεγάλες ποσότη-
τες, με επιλογές τροφίμων που απέχουν πολύ από
τις καθημερινές τους επιλογές. Όσον αφορά στα
παιδιά, αν και αυτά παίρνουν καθημερινά πρωινό
τα πρώτα χρόνια, το γεύμα αυτό σταδιακά βγαίνει
από το ημερήσιο πρόγραμμα από τη στιγμή που αρ-
χίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Σε μελέτη του
Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκε πως τα νήπια και τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας τρώνε καθημερινά ένα
πλήρες γεύμα το πρωί (συνήθως αυτό περιλαμβά-
νει δημητριακά με γάλα ή 1 τοστ με γάλα, καθώς
και χυμό φρούτων), αλλά μετά την ηλικία των 7-8
ετών το πρωινό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο σπά-
νιο. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν τα παιδιά φτάσουν
στην ηλικία των 10-17 ετών, το 30-40% των παιδιών
δεν τρώει το πρωί. Τα πράγματα χειροτερεύουν
ακόμα περισσότερο στους ενήλικες, όπου, όπως
φάνηκε από την έρευνα, το 22% πίνει μόνο καφέ ή
ούτε κι αυτόν, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν
ένα κουλούρι ή ένα σκέτο κρουασάν. Σε έρευνα 1300 ατόμων άνω των 15 ετών που έγινε στις αρχές
του 2006 από το Ίδρυμα Δασκαλόπουλου βρέθηκε
ότι: 4 στους 10 Έλληνες φεύγουν από το σπίτι πα-
ραλείποντας τη λήψη πρωινού γεύματος. Αν εξαι-
ρέσουμε και όσους πίνουν μόνο ένα καφέ ή 1 πο-
τήρι γάλα φτάνουμε στο 50% του πληθυσμού. Όσοι
παίρνουν πρωινό κάνουν συνήθως καλή επιλογή
τροφών. Σε έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστη-
μιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής βρέθηκε πως
μόλις ένα 51,4 % του συνόλου των παιδιών παίρνει
πρωινό τις καθημερινές, ενώ τα σαββατοκύριακα-
που δεν υπάρχει σχολείο- το ποσοστό αυτό ανε-
βαίνει στο 74,4%.
Π ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ
‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Ì·˜ ·Ó·ÁÎÒÓ
Το πρωινό είναι ένα σημαντικό γεύμα που παίζει
καθοριστικό ρόλο στην διατροφική πρόσληψη των
παιδιών. Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως παιδιά που αποφεύγουν να πάρουν πρωινό έχουν σημα-
ντικά χαμηλότερη ημερήσια πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών. Σε 20ετή μελέτη στις USΑ (Bogalusa
Heart Study) σε 504 παιδιά και ενήλικες δείχθηκε
πως όσοι δεν έπαιρναν πρωινό προσελάμβαναν λιγό-
τερη ημερήσια ενέργεια, βιταμίνες (π.χ.A,E,D,B6)
και μέταλλα (π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο),
από όσα έτρωγαν πρωινό. Αναφέρεται επίσης ότι
είναι πιθανό να μην καλυφθούν αυτά τα στοιχεία
από άλλο γεύμα της ημέρας.
Ένα ιδανικό πρωινό θα πρέπει να καλύπτει το 25%
της συνιστώμενης ημερήσιας ενέργειας και το 25%
της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης (ΗΣΠ) για
την πρωτεΐνη. Ακόμα, είναι σημαντικό να αποφεύ-
γονται επιλογές με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη
(Στο διάγραμμα δίνονται σχετικά παραδείγματα).
Σε μια μελέτη που προέρχεται από κέντρο στη Γαλ-
λία, οι υδατάνθρακες παρείχαν το 57-62% της ενέρ-
γειας του πρωινού, οι πρωτεΐνες το 11-13% και τα λιπαρά το 27-30%. Το πρωινό κάλυπτε κατά μέσο
όρο το 12-18% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας,
ενώ συνεισέφερε άνω του 50% της ΗΣΠ για τη βι-
ταμίνη B2 σε παιδιά, καθώς και άνω του 20% της
B1 και 10-15% της A, της B6 και της C. Η συνει-
σφορά του πρωινού στην κάλυψη των αναγκών σε
ιχνοστοιχεία ήταν 45% της ΗΣΠ για το ασβέστιο,
33% της ΗΣΠ για το μαγνήσιο και 10-15% για σί-
δηρο, χαλκό και ψευδάργυρο.
Σε μια μελέτη από την Αυστραλία όπου συμμετεί-
χαν 10.851 άτομα, 19 ετών και άνω, η Εθνική Έρευνα
για τη Διατροφή της χώρας έδειξε πως όσα άτομα
έπαιρναν τακτικά πρωινό είχαν πιο επαρκή συνο-
λικά δίαιτα και ιδιαίτερα τα άτομα άνω των 65 ετών.
Όσα άτομα δεν έπαιρναν πρωινό ήταν πιο πιθανό
να παρουσιάσουν ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών και πιο συγκεκριμένα θειαμίνης, ριβο-
φλαβίνης, ασβεστίου, μαγνησίου και σιδήρου. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά όσον αφορά στο λίπος και
το Δείκτη Μάζας Σώματος, ανάμεσα στις δύο κα-
τηγορίες, ενώ όσα ενήλικα άτομα κατανάλωναν πρω-
ινό είχαν γενικά καλύτερη δίαιτα. Δ· ‰ËÌËÙÚȷο ÚˆÈÓÔ‡ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹:
Τα δημητριακά είναι το πιο διαδεδομένο πρωινό για
πολλά κράτη και πολλές ηλικιακές ομάδες. Μια με-
λέτη από το Εδιμβούργο έδειξε ότι τα δημητριακά
κάλυπταν το 14% της συνολικής ενέργειας και το
9-16% των μικροθρεπτικών συστατικών της συνο-
λικής δίαιτας. Όσα παιδιά περιλάμβαναν δημητριακά
στο πρωινό τους είχαν δίαιτες διατροφικά πιο συ-
μπυκνωμένες και χαμηλότερες σε λίπος από όσα
δεν κατανάλωναν ή τρώγανε πιο αραιά πρωινό. Τα
επίπεδα των βιταμινών Α, φυλλικού οξέος και σιδή-
ρου ήταν χαμηλότερα από τις ΗΣΠ στα παιδιά που
δεν έπαιρναν πρωινό. Tακτικοί καταναλωτές δημη-
τριακών πρωινού κατά 80% κατανάλωναν μετρίου
και υψηλού ενεργειακού φορτίου πρωϊνά που πα-
ρείχαν άνω του 25% της ΗΣΠ για ενέργεια. Αντί-
θετα, όσοι δεν κατανάλωναν δημητριακά πρωινού,
άνω των 50% κατανάλωναν πρωινά γεύματα που
παρείχαν λιγότερο από 15% ΗΣΠ για ενέργεια.
∞Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È Ï‹„Ë ÚˆÈÓÔ‡:
Έφηβοι που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες
ασβεστίου και γαλακτοκομικών στα πρωινά τους
έχουν υψηλότερη πρόσληψη ασβεστίου και γαλα-
κτοκομικών την υπόλοιπη ημέρα. Σε μια μελέτη παι-
διών από τη Μαδρίτη, 65% των αγοριών και 80%
των κοριτσιών ηλικίας 9-13 ετών είχαν πρόσληψη
ασβεστίου χαμηλότερη από τις γενικές συστάσεις.
Αποφεύγοντας το πρωινό ή τρώγοντας ένα διατρο-
φικά φτωχό πρωινό μπορεί να δώσει εξήγηση γιατί
πολλοί Αμερικανοί έφηβοι έχουν χαμηλή πρόσληψη
ασβεστίου. Μελέτες που έγιναν στις USA από τις
αρχές του 80 έχουν δείξει τις ευεργετικές συνέπειες
της κατανάλωσης πρωινού στη βελτίωση της συνο-
λικής διατροφικής πρόσληψης, ειδικότερα όσον
αφορά στα στοιχεία που προέρχονται από τα γαλα-
κτοκομικά, όπως είναι το ασβέστιο.
º˘ÏÏÈÎfi Ô͇ Î·È Ï‹„Ë ÚˆÈÓÔ‡:
Τα δημητριακά πρωϊνού συνεισφέρουν σημαντικά
στη συνολική διαιτητική πρόσληψη του φυλλικού οξέος. Μελέτη από τις ΗΠΑ έδειξε πως προσφέ-
ρουν το 16,1% του φυλλικού οξέος στους άντρες
και το 18,6% των γυναικών και μέχρι το 30% στα
παιδιά. H περιεκτικότητα των περισσοτέρων δημη-
τριακών πρωινού καλύπτει το 25% της ΗΣΠ, ενώ
μπορεί να καλύψει μέχρι το 100%-320% της ΗΣΠ
(ειδικότερα όσα είναι πλούσια σε όλο το φύτρο του
σιταριού). Ενώ η σύσταση για καθημερινή πρόσληψη
του φυλλικού οξέος είναι 400 μg/ημέρα, μια μερίδα
δημητριακών μπορεί να φτάσει τα 1000 μg/ημέρα.
¶ÚˆÈÓfi Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜:
Μελέτες δείχνουν πως ένα σωστά ισορροπημένο
πρωινό συμβάλλει σε ένα υγιές βάρος και στη μει-
ωμένη πρόσληψη λίπους κατά τη διάρκεια της μέ-
ρας. Μελέτη από τις ΗΠΑ δείχνουν πως όσα παιδιά τρώνε πρωινό έχουν πιο υγιές βάρος από όσα το
αποφεύγουν. Γυναίκες που έτρωγαν πρωινό πάνω
από 7 φορές στις δύο εβδομάδες ζύγιζαν 3,6 κιλά
λιγότερο κατά μέσο όρο, από όσες έτρωγαν σπα-
νιότερα ή καθόλου. To ποσοστό εμφάνισης του Συν-
δρόμου Βραδινής Υπερφαγίας αυξάνει σε υπέρ-
βαρα άτομα και σε άτομα που αποφεύγουν τη λήψη
πρωινού. Μελέτη στη Γαλλία έδειξε πως τα υπέρ-
βαρα παιδιά τρώνε λιγότερο στο πρωινό και περισσό-
τερο στο δείπνο από τους λεπτούς συνομηλίκους
τους. Φινλανδική μελέτη του 2003, που μελετούσε
διατροφικές συνήθειες 16χρονων και των γονιών
τους, έδειξε πως όσοι από τους εφήβους αλλά και
τους ενήλικες δεν έπαιρναν πρωινό, παρουσίαζαν
υψηλότερες τιμές δείκτη μάζας σώματος.
Πολλές μελέτες έδειξαν πως όσα άτομα παίρνουν
πρωινό έχουν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη λί-
πους και καταναλώνουν λιγότερα σνακ μέσα στην
ημέρα, ενώ ενήλικες που μπόρεσαν να διατηρήσουν
την απώλεια βάρους τους έπαιρναν πρωινό σχεδόν
καθημερινά.

Απάντησε ή σχολίασε:

corporate-image.

Αποφύγετε όσο μπορείτε το αλκοόλ – τις «εύκολες» θερμίδες στο ποτήρι

Go Top
Translate »

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Weightloss stories! Δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο! ....και αυτό έγινε πράξη με απώλεια 46 kg ΛΙΠΟΥΣ σε 9 μηνες! Οταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος και όταν είμαστε αποφασισμένοι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας!! Αποφασίστε και εσείς να γίνετε η καλυτερη εκδοχή του εαυτού σας ΣΗΜΕΡΑ! @mydietspot . . . #mydietspot #mydietspotweightloss #mydietspoters #weightlosstransformation #weightloss #weightlossjourney #weightlossmotivation #9monthjourney #46kggone #realpeople #beyourownchampion #bethebestyou

  elenatroullidou: "Weightloss stories! Δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο! ....και αυτό έγινε πράξη με απώλεια 46 kg ΛΙΠΟΥΣ σε 9 μηνες! Οταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος και όταν είμαστε αποφασισμένοι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας!! Αποφασίστε και εσείς να γίνετε η καλυτερη εκδοχή του εαυτού σας ΣΗΜΕΡΑ! @mydietspot
.
.
.
#mydietspot #mydietspotweightloss #mydietspoters #weightlosstransformation #weightloss #weightlossjourney #weightlossmotivation #9monthjourney #46kggone #realpeople #beyourownchampion #bethebestyou"
  37
  2
 • Είναι αλήθεια ή μύθος τα αφροδισιακά φαγητά; Τα λεγόμενα «αφροδισιακά φαγητά», με βάση ισχυρισμούς μπορούν να προσφέρουν ενέργεια, διέγερση, να συμβάλουν στην αναπαραγωγή. Ποια είναι και με ποιο τροπο μας αυξάνουν τη libido; Σοκολάτα και ερωτική διάθεση Θαλασσινά για το αναπαραγωγικό Ξηροί καρποί για καλύτερο κυκλοφορικό Τρόφιμα με Ω3 Σύκα Μέλι και πολλά άλλα .... Read full article bio👉🏻 . . . #afrodisiacfood #foodforlove #libido #libidobooster #lovefood #sexyfood #nutrients #heart #mydietspot

  elenatroullidou: "Είναι αλήθεια ή μύθος τα αφροδισιακά φαγητά;

Τα λεγόμενα «αφροδισιακά φαγητά», με βάση ισχυρισμούς μπορούν να προσφέρουν ενέργεια, διέγερση, να συμβάλουν στην αναπαραγωγή. 
Ποια είναι και με ποιο τροπο μας αυξάνουν τη libido;

Σοκολάτα και ερωτική διάθεση

Θαλασσινά για το αναπαραγωγικό

Ξηροί καρποί για καλύτερο κυκλοφορικό

Τρόφιμα με Ω3

Σύκα

Μέλι και πολλά άλλα .... Read full article bio👉🏻
.
.
.
#afrodisiacfood #foodforlove #libido #libidobooster #lovefood #sexyfood #nutrients #heart #mydietspot"
  24
  1
 • Για την παραλία μην ξεχνάτε το αγαπημένο σας μαγιό, το αντηλιακό σας, ένα μπουκάλι νερό και τα Ιδανικά σνακ για τσιμπολόγημα! Φρούτα! Μήλα, αχλάδια, σταφύλι, κεράσια, φράουλες! Είτε παστά…χρυσόμηλα, δαμάσκηνα, σύκα….είτε πλυμένα κομμένα σε ταπεράκι. Προτιμήστε να καταναλώνετε τα φρούτα με την φλούδα – πάντα καλά πλυμένα- καθώς θα σας παρέχουν ένα σημαντικό ποσό φυτικών ινών. Λαχανικά! Στικς από καρότο, αγγουράκι, σέλινο, ντοματίνια…πλούσια σε αντιοξειδωτικά και χαμηλά σε θερμίδες και λίπος Κράκερς, φρυγανιές, ρυζογκοφρέτες που μπορούν να συνδιαστούν ιδ...

  elenatroullidou: "Για την παραλία μην ξεχνάτε το αγαπημένο σας μαγιό, το αντηλιακό σας, ένα μπουκάλι νερό και τα Ιδανικά σνακ για τσιμπολόγημα!
Φρούτα! Μήλα, αχλάδια, σταφύλι, κεράσια, φράουλες! Είτε παστά…χρυσόμηλα, δαμάσκηνα, σύκα….είτε πλυμένα κομμένα σε ταπεράκι. Προτιμήστε να καταναλώνετε τα φρούτα με την φλούδα – πάντα καλά πλυμένα- καθώς θα σας παρέχουν ένα σημαντικό ποσό φυτικών ινών.
Λαχανικά! Στικς από καρότο, αγγουράκι, σέλινο, ντοματίνια…πλούσια σε αντιοξειδωτικά και χαμηλά σε θερμίδες και λίπος
Κράκερς, φρυγανιές, ρυζογκοφρέτες που μπορούν να συνδιαστούν ιδανικά με τυρί με χαμηλά λιπαρά ή/και γαλοπούλα
Μπάρες δημητριακών ή μπισκότα βρώμης…χορταστικά!
Ξηροί καρποί! Μπορείτε να τους έχετε μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε. Για παράδειγμα 12-13 αμύγδαλα περιέχουν 100 θερμίδες. Θα σας χορτάσουν μέχρι την ώρα του επόμενου γεύματος. Μην ξεχνάτε να προτιμάτε πάντα τους ανάλατους, ωμούς ξηρούς καρπούς.
Με ποιό τρόπο όμως μπορούμε να ελέγξουμε το βάρος μας διατηρώντας τη ξεγνοιασιά και την κοινωνική μας ζωή;
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το «φαγητό έξω» είναι για τους περισσότερους μια καθημερινή συνήθεια. Ο καιρός, η καλή παρέα και οι διακοπές, συμβάλλουν στην συχνή κατανάλωση σε ταβέρνες, εστιατόρια ή και fast food, μεγάλων ποσοτήτων και ποικιλιών, συνήθως λιπαρών, εδεσμάτων. Η ζυγαριά όμως μας επαναφέρει στην πραγματικότητα.
Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της καλοκαιρινής διατροφής είναι η σωστή επιλογή εστιατορίου
Διαλέξετε εστιατόρια που ετοιμάζουν φρέσκα τρόφιμα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τέτοια γεύματα δεν χάνουν τις θρεπτικές ουσίες και διατηρούν την ποιότητα τους.
Επιλέξετε πιάτα που είναι ψημένα στην σχάρα ή βραστά ή στον ατμό και χωρίς επιπρόσθετες λαδερές ή κρεμώδες σάλτσες.
Eπιλέξετε ένα εστιατόριο που σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών: υγιεινές επιλογές, χορτοφαγικά γεύματα, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σάλτσες.
.
Link in bio for more tips 👉🏻
.
.
#summer #beachlife #beachsnacks #nutrition #diet #bikinibody #bikiniready #healthy #mydietspot #snacking #healthysnacks #choosewisely #bodygoals #hotsummer #sea #vacation #holidays"
  28
  0
 • Μετα ένα γεμάτο εξόδους Σαββατοκυριακο, δοκιμάζουμε σημερα ενα τουρλού λαχανικών! μελιντζάνα, κολοκυθάκι, καρότο, πιπεριές, ότι έχει το ψυγείο! Για όσους προσέχουν λίγο παραπάνω, αποφεύγουμε την πατατα! Σερβιρεται ζεστό ή κρύο με τυρί φέτα (διαιτης).....μμμμ.... ... .. . Link in bio for the recipe . #lunch #healthylunchideas #mixedvegetables #mondaymotivation #healthyfood #healthyrecipes #nutrition #diet #todayistheday #mondaylunch #summer2019 #traditionalfood #cyprusfood #lightmeals #mydietspot #mydietspotrecipes

  elenatroullidou: "Μετα ένα γεμάτο εξόδους Σαββατοκυριακο, δοκιμάζουμε σημερα ενα τουρλού λαχανικών! μελιντζάνα, κολοκυθάκι, καρότο, πιπεριές, ότι έχει το ψυγείο! 
Για όσους προσέχουν λίγο παραπάνω, αποφεύγουμε την πατατα! 
Σερβιρεται ζεστό ή κρύο με τυρί φέτα (διαιτης).....μμμμ....
...
..
.
Link in bio for the recipe .
#lunch #healthylunchideas #mixedvegetables #mondaymotivation #healthyfood #healthyrecipes #nutrition #diet #todayistheday #mondaylunch #summer2019 #traditionalfood #cyprusfood #lightmeals #mydietspot #mydietspotrecipes"
  48
  1
 • Η Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Έλενα Τρουλλίδου μας βοηθάει με συμβουλές και με ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής να χάσουμε τα κιλά της εγκυμοσύνης. Η γέννηση ενός μωρού είναι σίγουρα ένα θαύμα της ζωής και μοναδική στιγμή για τη γυναίκα, αποτελεί όμως, και επαναφορά στην πραγματικότητα και υπενθύμιση ότι το αγαπημένο σας skinny jean περιμένει στη ντουλάπα. Και μαζί με το νεογέννητο, έρχεται και πλήθος ερωτήσεων: Να θηλάσω; Μπορεί ο θηλασμός να μου προσθέσει κιλά; Αν κάνω δίαιτα; Μπορεί να μειωθεί η ποσότητα του γάλακτος; Μπορώ να κάνω δίαιτα και ν...

  elenatroullidou: "Η Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Έλενα Τρουλλίδου μας βοηθάει με συμβουλές και με ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής να χάσουμε τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Η γέννηση ενός μωρού είναι σίγουρα ένα θαύμα της ζωής και μοναδική στιγμή για τη γυναίκα, αποτελεί όμως, και επαναφορά στην πραγματικότητα και υπενθύμιση ότι το αγαπημένο σας skinny jean περιμένει στη ντουλάπα. Και μαζί με το νεογέννητο, έρχεται και πλήθος ερωτήσεων:

Να θηλάσω; Μπορεί ο θηλασμός να μου προσθέσει κιλά;
Αν κάνω δίαιτα; Μπορεί να μειωθεί η ποσότητα του γάλακτος;
Μπορώ να κάνω δίαιτα και να αντέξω το ωράριο ενός βρέφους;
Είμαι έτοιμη ψυχολογικά;
...
..
.
Link in bio 👉🏻 #pregnancy #newmama #healthymama #weightloss #babybelly #fatloss #nutrition #breastfeeding #diet #howtolosebabyweight #howtoloseweight #newbaby #q&a"
  14
  3
 • Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να προσέχουμε τη διατροφή και το βάρος μας, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες μας μειώνουν την όρεξη, καταναλώνουμε πιο πολλά υγρά και είμαστε σχετικά πιο δραστήριοι. Τι συμβαίνει όμως όταν εγκαταλείψουμε τη ρουτίνα μας και βρεθούμε σε κάποια άλλη χώρα; Το πρόβλημα δεν είναι τόσο αν θα πάρουμε 1-2 κιλά αλλά η πιθανότητα ακύρωσης όλου του προγράμματος διατροφής που είχαμε. Και αυτό επειδή οι διακοπές μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον προκλήσεις στην προσπάθεια ελέγχου του βάρους σε τέτοιο βαθμό που αν κανείς τα παρατήσει για ένα ...

  elenatroullidou: "Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να προσέχουμε τη διατροφή και το βάρος μας, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες μας μειώνουν την όρεξη, καταναλώνουμε πιο πολλά υγρά και είμαστε σχετικά πιο δραστήριοι.

Τι συμβαίνει όμως όταν εγκαταλείψουμε τη ρουτίνα μας και βρεθούμε σε κάποια άλλη χώρα;

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο αν θα πάρουμε 1-2 κιλά αλλά η πιθανότητα ακύρωσης όλου του προγράμματος διατροφής που είχαμε. Και αυτό επειδή οι διακοπές μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον προκλήσεις στην προσπάθεια ελέγχου του βάρους σε τέτοιο βαθμό που αν κανείς τα παρατήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολεύεται μετά να επανέλθει.

Τι πρέπει να εφαρμόζουμε στα ταξίδια;
Τι γίνεται με τις πίτσες, τα παγωτά και τα ζυμαρικά;
Για τις ώρες που είσαι στο δωμάτιο ή το σπίτι και πριν από την έξοδο τι γίνεται;
...
..link in bio 👉🏻
.
#mydietspot #summer2019 #summerbodygoals #summernutrition #healthysummer #holidays #vacation #dietonholiday #bodygoals #healthycyprus"
  12
  0
 • I guess when you are a mom first, a wife and a dietitian, you are meant to cook on this sunny, hot Sunday! Sea bream with fresh veggies! What a feast it was! Low in kcalories and high in nutrients! ... .. . #mydietspot #recipes #hotsunday #cyprus #meditteraneanfood #mediterraneandiet #mediterraneanlife #dietitian #dietitianmom #nutritionist #cookforlove #cookforfamily #cooking #lovemyfamily #nutrition #lowcalorie #highnutrition #eatclean #summerdiet

  elenatroullidou: "I guess when you are a mom first, a wife and a dietitian, you are meant to cook on this sunny, hot Sunday! Sea bream with fresh veggies! What a feast it was! Low in kcalories and high in nutrients! ...
..
.
#mydietspot #recipes #hotsunday #cyprus #meditteraneanfood #mediterraneandiet #mediterraneanlife #dietitian #dietitianmom #nutritionist #cookforlove #cookforfamily #cooking #lovemyfamily #nutrition #lowcalorie #highnutrition #eatclean #summerdiet"
  48
  2
 • Μια νηστίσιμη, vegan, πεντανόστιμη συνταγή για χορτοφαγικά μπιφτέκια με μελιντζάνα! Ακόμα κι αν δεν νηστεύετε, πρέπει να την δοκιμάσετε! Τι χρειαζόμαστε 4 μελιντζάνες 1 φλυντζάνι/α μαιντανο ψιλοκομμενο 1 κρεμμυδι ψιλοκομμένο 2 τομάτες τριμμένες 4 Κουταλιά σούπας ελαιόλαδο 1 φλυντζάνι/α αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 1 Κουταλάκι γλυκού ρίγανη αλάτι, πιπέρι Θρεπτικά Στοιχεία calories 165 το καθένα Οδηγίες 1. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα με αλατισμένο νερό 2. Μετά από μια ώρα τις στραγγίζουμε και τις σοτάρουμε στο τηγάνι μαζί με τ...

  elenatroullidou: "Μια νηστίσιμη, vegan, πεντανόστιμη συνταγή για χορτοφαγικά μπιφτέκια με μελιντζάνα! Ακόμα κι αν δεν νηστεύετε, πρέπει να την δοκιμάσετε!

Τι χρειαζόμαστε
4 μελιντζάνες
1 φλυντζάνι/α μαιντανο ψιλοκομμενο
1 κρεμμυδι ψιλοκομμένο
2 τομάτες τριμμένες
4 Κουταλιά σούπας ελαιόλαδο
1 φλυντζάνι/α αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 Κουταλάκι γλυκού ρίγανη
αλάτι, πιπέρι

Θρεπτικά Στοιχεία
calories 165 το καθένα

Οδηγίες
1. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα με αλατισμένο νερό
2. Μετά από μια ώρα τις στραγγίζουμε και τις σοτάρουμε στο τηγάνι μαζί με το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο.
3. Με μια τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα βάζουμε σ' ένα μπολ. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά αλατοπιπερώνουμε και τα πλάθουμε σε σχήμα μπιφτεκιού.
4. Σ' ένα πιάτο στρώνουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και κυλάμε τα μπιφτέκια για να καλυφθούν.
5. Τα τινάζουμε και τα βάζουμε σε λαδόχαρτο στο φούρνο στους 180 βαθμούς
....
...
..
.
#vegan #greekcusine #cypriotfood #mydietspot #recipes #aubergine #fasting #nutrition #health #foodporn #lightfood #diet"
  31
  0
 • ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!! Το καλοκαίρι πρέπει να τρώω λιγότερο; Μπορώ να καταναλώνω άφοβα αλκοόλ το καλοκαίρι; Η μπύρα είναι μια καλή επιλογή για τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού; Το αλάτι στα φαγητά μου πρέπει να είναι μειωμένο το καλοκαίρι; Είναι αλήθεια πώς τα καλοκαιρινά φρούτα παχαίνουν περισσότερο; ... .. . #mydietspot #summer2019 #summernutrition #nutritionmyths #health #diet #summerbody #dosanddonts ... .. . Το καλοκαίρι πρέπει να τρώω λιγότερο. ΑΛΗΘΕΙΑ: Το καλοκαίρι οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές του φετινού καλοκαιριού, είναι σίγουρο πως επηρεάζουν την πρόσληψη του...

  elenatroullidou: "ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!! Το καλοκαίρι πρέπει να τρώω λιγότερο;

Μπορώ να καταναλώνω άφοβα αλκοόλ το καλοκαίρι;

Η μπύρα είναι μια καλή επιλογή για τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού;

Το αλάτι στα φαγητά μου πρέπει να είναι μειωμένο το καλοκαίρι;

Είναι αλήθεια πώς τα καλοκαιρινά φρούτα παχαίνουν περισσότερο;
...
..
.
#mydietspot #summer2019 #summernutrition #nutritionmyths #health #diet #summerbody #dosanddonts ...
..
.
Το καλοκαίρι πρέπει να τρώω λιγότερο.
ΑΛΗΘΕΙΑ: Το καλοκαίρι οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές του φετινού καλοκαιριού, είναι σίγουρο πως επηρεάζουν την πρόσληψη του φαγητού μας. Το σώμα μας προσπαθεί να ανταπεξέλθει στη ζέστη μέσω της αποβολής του νερού (ιδρώτα). Με την κατανάλωση τροφής οι διαδικασίες της πέψης και του μεταβολισμού της τροφής έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να καταναλώνουμε μεγάλο όγκο τροφής ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες, ακόμα και είναι έντονο το αίσθημα της όρεξης, αν και συνήθως η ζέστη μειώνει την όρεξη μας, και έτσι αναζητούμε πιο ελαφριές και δροσερές τροφές.
Μπορώ να καταναλώνω άφοβα αλκοόλ το καλοκαίρι.
ΜΥΘΟΣ: Γνωρίζουμε πως η μεγάλη ποσότητα αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση. Έτσι είτε πίνουμε απλό ποτό, είτε κοκτέιλ με κάποιο αλκοολούχο ποτό και χυμούς, αυτά θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποβολή υγρών από το σώμα μας, πέρα από τη θερμιδική τους απόδοση. Όσο αφορά το τελευταίο, σα χαρακτηριστικό παράδειγμα να αναφέρουμε ότι ένα κοκτέιλ με χυμό ζάχαρη και αλκοόλ ξεκινάει από 400 θερμίδες!
Η μπύρα είναι μια καλή επιλογή για τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού.
ΜΥΘΟΣ: Για πολλούς από εμάς η μπύρα είναι η πιο συχνή επιλογή αλκοόλης για το καλοκαίρι. Και ναι μεν ένα ποτήρι δροσερή μπύρα μπορεί να φαντάζει ιδανική επιλογή, παρόλα αυτά, και όπως είπαμε και στην προηγούμενη παράγραφο μας κάνει να ιδρώνουμε περισσότερο και άρα δυσκολεύει μια κατάσταση παρά τη βελτιώνει. Ο οργανισμός μας θέλει έντονη ενυδάτωση και έτσι πριν πιούμε το πρώτο ποτήρι μπύρα μετά τη θάλασσα, καλό είναι να πιούμε 1-2 ποτήρι νερό. Το νερό πρέπει πάντα να αποτελεί την πρώτη επιλογή, αλλά μια σειρά άλλων υγρών μπορεί να συνεισφέρει στην πρόσληψη νερού, όπως οι χυμοί, το γάλα, η σόδα"
  23
  0
 • Στην εκπομπή Χρυσές Συνταγές στο ΡΙΚ 1, η Ελενα Τρουλλίδου Κλινική Διαιτολόγος mydietspot Health & Weight Loss Center, μαζί με την Αγγελική Νικηφόρου μας μιλάνε για την κυτταρίτιδα. Τι είναι; Που εμφανίζεται; Ποιά είναι τα αίτια της; Πως αντιμετωπίζεται; Ποιές είναι οι συστάσεις για τη μείωση της κυτταρίτιδας; ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ mydietspotweightloss, Με μονο 3 φορές τη βδομάδα, 30 λεπτά, απαλλαχτειτε για πάντα! Για τη δική σας δοκιμή επικοινωνήστε με το 22-256752 .... ... .. . #fatloss #cellulite #weightloss #health #summerbodygoals #summernutrition #bikiniready #mydietspot #nutrition #summer2019

  elenatroullidou: "Στην εκπομπή Χρυσές Συνταγές στο ΡΙΚ 1, η Ελενα Τρουλλίδου Κλινική Διαιτολόγος mydietspot Health & Weight Loss Center, μαζί με την Αγγελική Νικηφόρου μας μιλάνε για την κυτταρίτιδα. Τι είναι; Που εμφανίζεται; Ποιά είναι τα αίτια της; Πως αντιμετωπίζεται; Ποιές είναι οι συστάσεις για τη μείωση της κυτταρίτιδας;

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ mydietspotweightloss, Με μονο 3 φορές τη βδομάδα, 30 λεπτά, απαλλαχτειτε για πάντα! Για τη δική σας δοκιμή επικοινωνήστε με το 22-256752
....
...
..
.
#fatloss #cellulite #weightloss #health #summerbodygoals #summernutrition #bikiniready #mydietspot #nutrition #summer2019"
  45
  1