θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα μας

εγγραφή

αυτές οι πληροφορίες δεν θα μοιραστούν με κανένα

Tηλέφωνο

00357-22-256752

H σημασία του πρωινού στo Διαβήτη

Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα που παίρνουμε μετά
από πολύωρη νηστεία, που αν και μπορεί να φτά-
σει, για κάποια άτομα, μέχρι και τις 12 ώρες, για τα
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη είναι απαραίτητο κα-
θημερινά, ανεξάρτητα από το είδος της θεραπείας.
Το πρωινό είναι εκείνο το γεύμα που διακόπτει την
περίοδο νηστείας ή αλλιώς την περίοδο μη λήψης
φαγητού (Στην Αγγλοσαξωνική γλώσσα break the
fast=Breakfast).
Το πρωινό είναι το γεύμα που προμηθεύει το σώμα
και τον εγκέφαλο με την απαραίτητη ενέργεια και
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, μετά την
περίοδο του νυχτερινού ύπνου, κατά τη διάρκεια
του οποίου ο οργανισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί
τη γλυκόζη του αίματος ως καύσιμο για όσες διαδι-
κασίες συνεχίζονται και στον ύπνο. Έτσι, είναι το
γεύμα που στόχο έχει να ρυθμίσει καλύτερα τα επί-
πεδα της γλυκόζης του αίματος και να κινητοποιή-
σει τις καύσεις του σώματος, μετά από την πτώση
του μεταβολικού ρυθμού κατά της διάρκεια του
ύπνου.
Ειδικότερα βέβαια, σε άτομα με ινσουλινοθεραπεία
και εντατικοποιημένα σχήματα η παρουσία του πρω-
ινού είναι αδιαμφισβήτητη, αφού η απουσία του θα
οδηγήσει άμεσα σε υπογλυκαιμικές κρίσεις και αδυ-
ναμία ρύθμισης του διαβήτη.
Στο πρωινό πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε πάντα
τρόφιμα με φυτικές ίνες (διαλυτές και αδιάλυτες
λυτες), μέσα από δημητριακά πρωινού, ψωμί ολικής
άλεσης παξιμάδια κρίθινα, σε συνδυασμό με τρό-
φιμα που αποτελούν πηγές πρωτεϊνών, όπως ημιο-
αποβουτυρωμένα γάλατα, γιαούρτια, τυριά χαμη-
λών λιπαρών, αβγό ή αλλαντικά από γαλοπούλα με
λίγα λιπαρά και αλάτι.

¶ÔÈÔ› ÙÚÒÓ ÚˆÈÓfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;
Στην Ελλάδα μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού,
αλλά και των ατόμων με διαβήτη (κυρίως τύπου 2 που ρυθμίζονται με δίαιτα ή χάπια) δεν παίρνει πρω-
ινό, παρά μόνο όταν βρίσκεται σε περίοδο διακο-
πών ή τα Σαββατοκύριακα. Ενώ στη διάρκεια του
χρόνου περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ενήλι-
κες που δηλώνουν πως είναι αδύνατον να φάνε κα-
νονικά το πρωί, όταν βρεθούν σε ξενοδοχείο που
σερβίρει πρωινό καταναλώνουν μεγάλες ποσότη-
τες, με επιλογές τροφίμων που απέχουν πολύ από
τις καθημερινές τους επιλογές. Όσον αφορά στα
παιδιά, αν και αυτά παίρνουν καθημερινά πρωινό
τα πρώτα χρόνια, το γεύμα αυτό σταδιακά βγαίνει
από το ημερήσιο πρόγραμμα από τη στιγμή που αρ-
χίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Σε μελέτη του
Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκε πως τα νήπια και τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας τρώνε καθημερινά ένα
πλήρες γεύμα το πρωί (συνήθως αυτό περιλαμβά-
νει δημητριακά με γάλα ή 1 τοστ με γάλα, καθώς
και χυμό φρούτων), αλλά μετά την ηλικία των 7-8
ετών το πρωινό αρχίζει να γίνεται όλο και πιο σπά-
νιο. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν τα παιδιά φτάσουν
στην ηλικία των 10-17 ετών, το 30-40% των παιδιών
δεν τρώει το πρωί. Τα πράγματα χειροτερεύουν
ακόμα περισσότερο στους ενήλικες, όπου, όπως
φάνηκε από την έρευνα, το 22% πίνει μόνο καφέ ή
ούτε κι αυτόν, ενώ οι περισσότεροι καταναλώνουν
ένα κουλούρι ή ένα σκέτο κρουασάν. Σε έρευνα 1300 ατόμων άνω των 15 ετών που έγινε στις αρχές
του 2006 από το Ίδρυμα Δασκαλόπουλου βρέθηκε
ότι: 4 στους 10 Έλληνες φεύγουν από το σπίτι πα-
ραλείποντας τη λήψη πρωινού γεύματος. Αν εξαι-
ρέσουμε και όσους πίνουν μόνο ένα καφέ ή 1 πο-
τήρι γάλα φτάνουμε στο 50% του πληθυσμού. Όσοι
παίρνουν πρωινό κάνουν συνήθως καλή επιλογή
τροφών. Σε έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστη-
μιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής βρέθηκε πως
μόλις ένα 51,4 % του συνόλου των παιδιών παίρνει
πρωινό τις καθημερινές, ενώ τα σαββατοκύριακα-
που δεν υπάρχει σχολείο- το ποσοστό αυτό ανε-
βαίνει στο 74,4%.
Π ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ
‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Ì·˜ ·Ó·ÁÎÒÓ
Το πρωινό είναι ένα σημαντικό γεύμα που παίζει
καθοριστικό ρόλο στην διατροφική πρόσληψη των
παιδιών. Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως παιδιά που αποφεύγουν να πάρουν πρωινό έχουν σημα-
ντικά χαμηλότερη ημερήσια πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών. Σε 20ετή μελέτη στις USΑ (Bogalusa
Heart Study) σε 504 παιδιά και ενήλικες δείχθηκε
πως όσοι δεν έπαιρναν πρωινό προσελάμβαναν λιγό-
τερη ημερήσια ενέργεια, βιταμίνες (π.χ.A,E,D,B6)
και μέταλλα (π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο),
από όσα έτρωγαν πρωινό. Αναφέρεται επίσης ότι
είναι πιθανό να μην καλυφθούν αυτά τα στοιχεία
από άλλο γεύμα της ημέρας.
Ένα ιδανικό πρωινό θα πρέπει να καλύπτει το 25%
της συνιστώμενης ημερήσιας ενέργειας και το 25%
της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης (ΗΣΠ) για
την πρωτεΐνη. Ακόμα, είναι σημαντικό να αποφεύ-
γονται επιλογές με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη
(Στο διάγραμμα δίνονται σχετικά παραδείγματα).
Σε μια μελέτη που προέρχεται από κέντρο στη Γαλ-
λία, οι υδατάνθρακες παρείχαν το 57-62% της ενέρ-
γειας του πρωινού, οι πρωτεΐνες το 11-13% και τα λιπαρά το 27-30%. Το πρωινό κάλυπτε κατά μέσο
όρο το 12-18% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας,
ενώ συνεισέφερε άνω του 50% της ΗΣΠ για τη βι-
ταμίνη B2 σε παιδιά, καθώς και άνω του 20% της
B1 και 10-15% της A, της B6 και της C. Η συνει-
σφορά του πρωινού στην κάλυψη των αναγκών σε
ιχνοστοιχεία ήταν 45% της ΗΣΠ για το ασβέστιο,
33% της ΗΣΠ για το μαγνήσιο και 10-15% για σί-
δηρο, χαλκό και ψευδάργυρο.
Σε μια μελέτη από την Αυστραλία όπου συμμετεί-
χαν 10.851 άτομα, 19 ετών και άνω, η Εθνική Έρευνα
για τη Διατροφή της χώρας έδειξε πως όσα άτομα
έπαιρναν τακτικά πρωινό είχαν πιο επαρκή συνο-
λικά δίαιτα και ιδιαίτερα τα άτομα άνω των 65 ετών.
Όσα άτομα δεν έπαιρναν πρωινό ήταν πιο πιθανό
να παρουσιάσουν ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών και πιο συγκεκριμένα θειαμίνης, ριβο-
φλαβίνης, ασβεστίου, μαγνησίου και σιδήρου. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά όσον αφορά στο λίπος και
το Δείκτη Μάζας Σώματος, ανάμεσα στις δύο κα-
τηγορίες, ενώ όσα ενήλικα άτομα κατανάλωναν πρω-
ινό είχαν γενικά καλύτερη δίαιτα. Δ· ‰ËÌËÙÚȷο ÚˆÈÓÔ‡ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹:
Τα δημητριακά είναι το πιο διαδεδομένο πρωινό για
πολλά κράτη και πολλές ηλικιακές ομάδες. Μια με-
λέτη από το Εδιμβούργο έδειξε ότι τα δημητριακά
κάλυπταν το 14% της συνολικής ενέργειας και το
9-16% των μικροθρεπτικών συστατικών της συνο-
λικής δίαιτας. Όσα παιδιά περιλάμβαναν δημητριακά
στο πρωινό τους είχαν δίαιτες διατροφικά πιο συ-
μπυκνωμένες και χαμηλότερες σε λίπος από όσα
δεν κατανάλωναν ή τρώγανε πιο αραιά πρωινό. Τα
επίπεδα των βιταμινών Α, φυλλικού οξέος και σιδή-
ρου ήταν χαμηλότερα από τις ΗΣΠ στα παιδιά που
δεν έπαιρναν πρωινό. Tακτικοί καταναλωτές δημη-
τριακών πρωινού κατά 80% κατανάλωναν μετρίου
και υψηλού ενεργειακού φορτίου πρωϊνά που πα-
ρείχαν άνω του 25% της ΗΣΠ για ενέργεια. Αντί-
θετα, όσοι δεν κατανάλωναν δημητριακά πρωινού,
άνω των 50% κατανάλωναν πρωινά γεύματα που
παρείχαν λιγότερο από 15% ΗΣΠ για ενέργεια.
∞Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È Ï‹„Ë ÚˆÈÓÔ‡:
Έφηβοι που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες
ασβεστίου και γαλακτοκομικών στα πρωινά τους
έχουν υψηλότερη πρόσληψη ασβεστίου και γαλα-
κτοκομικών την υπόλοιπη ημέρα. Σε μια μελέτη παι-
διών από τη Μαδρίτη, 65% των αγοριών και 80%
των κοριτσιών ηλικίας 9-13 ετών είχαν πρόσληψη
ασβεστίου χαμηλότερη από τις γενικές συστάσεις.
Αποφεύγοντας το πρωινό ή τρώγοντας ένα διατρο-
φικά φτωχό πρωινό μπορεί να δώσει εξήγηση γιατί
πολλοί Αμερικανοί έφηβοι έχουν χαμηλή πρόσληψη
ασβεστίου. Μελέτες που έγιναν στις USA από τις
αρχές του 80 έχουν δείξει τις ευεργετικές συνέπειες
της κατανάλωσης πρωινού στη βελτίωση της συνο-
λικής διατροφικής πρόσληψης, ειδικότερα όσον
αφορά στα στοιχεία που προέρχονται από τα γαλα-
κτοκομικά, όπως είναι το ασβέστιο.
º˘ÏÏÈÎfi Ô͇ Î·È Ï‹„Ë ÚˆÈÓÔ‡:
Τα δημητριακά πρωϊνού συνεισφέρουν σημαντικά
στη συνολική διαιτητική πρόσληψη του φυλλικού οξέος. Μελέτη από τις ΗΠΑ έδειξε πως προσφέ-
ρουν το 16,1% του φυλλικού οξέος στους άντρες
και το 18,6% των γυναικών και μέχρι το 30% στα
παιδιά. H περιεκτικότητα των περισσοτέρων δημη-
τριακών πρωινού καλύπτει το 25% της ΗΣΠ, ενώ
μπορεί να καλύψει μέχρι το 100%-320% της ΗΣΠ
(ειδικότερα όσα είναι πλούσια σε όλο το φύτρο του
σιταριού). Ενώ η σύσταση για καθημερινή πρόσληψη
του φυλλικού οξέος είναι 400 μg/ημέρα, μια μερίδα
δημητριακών μπορεί να φτάσει τα 1000 μg/ημέρα.
¶ÚˆÈÓfi Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜:
Μελέτες δείχνουν πως ένα σωστά ισορροπημένο
πρωινό συμβάλλει σε ένα υγιές βάρος και στη μει-
ωμένη πρόσληψη λίπους κατά τη διάρκεια της μέ-
ρας. Μελέτη από τις ΗΠΑ δείχνουν πως όσα παιδιά τρώνε πρωινό έχουν πιο υγιές βάρος από όσα το
αποφεύγουν. Γυναίκες που έτρωγαν πρωινό πάνω
από 7 φορές στις δύο εβδομάδες ζύγιζαν 3,6 κιλά
λιγότερο κατά μέσο όρο, από όσες έτρωγαν σπα-
νιότερα ή καθόλου. To ποσοστό εμφάνισης του Συν-
δρόμου Βραδινής Υπερφαγίας αυξάνει σε υπέρ-
βαρα άτομα και σε άτομα που αποφεύγουν τη λήψη
πρωινού. Μελέτη στη Γαλλία έδειξε πως τα υπέρ-
βαρα παιδιά τρώνε λιγότερο στο πρωινό και περισσό-
τερο στο δείπνο από τους λεπτούς συνομηλίκους
τους. Φινλανδική μελέτη του 2003, που μελετούσε
διατροφικές συνήθειες 16χρονων και των γονιών
τους, έδειξε πως όσοι από τους εφήβους αλλά και
τους ενήλικες δεν έπαιρναν πρωινό, παρουσίαζαν
υψηλότερες τιμές δείκτη μάζας σώματος.
Πολλές μελέτες έδειξαν πως όσα άτομα παίρνουν
πρωινό έχουν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη λί-
πους και καταναλώνουν λιγότερα σνακ μέσα στην
ημέρα, ενώ ενήλικες που μπόρεσαν να διατηρήσουν
την απώλεια βάρους τους έπαιρναν πρωινό σχεδόν
καθημερινά.

Απάντησε ή σχολίασε:

corporate-image.

Αποφύγετε όσο μπορείτε το αλκοόλ – τις «εύκολες» θερμίδες στο ποτήρι

Go Top
Translate »

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων....δύσκολη η επανένταξη, χαλαρώσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, και τώρα..; Οι πιο θαραλλέοι έχουν ζυγιστεί και ίσως να έχουν δει τη ζυγαριά να είναι λιγα κιλάκια παραπάνω... Μην πανικοβάλλεστε....ένα σημαντικό ποσο οφείλεται στην κατακράτηση, οπότε δεν ξεχνάμε την κατανάλωση νερού, λαχανικών, τσαγιών και αφήνουμε το αλάτι στην άκρη.... Ας ξεκινήσουμε όμως από σημερα την αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των ημερών που προηγήθηκαν! . Ας περιορισουμε κρέας και λιπαρά! . Εγω έκανα την αρχή με ένα πληθωρικό και γευστι...

  elenatroullidou_dietitian: "Επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων....δύσκολη η επανένταξη, χαλαρώσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, και τώρα..; Οι πιο θαραλλέοι έχουν ζυγιστεί και ίσως να έχουν δει τη ζυγαριά να είναι λιγα κιλάκια παραπάνω...
Μην πανικοβάλλεστε....ένα σημαντικό ποσο οφείλεται στην κατακράτηση, οπότε δεν ξεχνάμε την κατανάλωση νερού, λαχανικών, τσαγιών και αφήνουμε το αλάτι στην άκρη....
Ας ξεκινήσουμε όμως από σημερα την αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των ημερών που προηγήθηκαν!
.
Ας περιορισουμε κρέας και λιπαρά!
.
Εγω έκανα την αρχή με ένα πληθωρικό και γευστικό πιάτο με κινόα και άγριο πλιγούρι, σαλάτα και ένα μπιφτέκι απο παντζάρι και μπιζέλι ένα πιάτο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και φυτική πρωτεϊνη
.
...Εσύ;
.
#healthychallenge #newyearnewme #afterchristmasdiet #quinoa #bulgur #peaprotein #beet #salad #healthychoices #lowcaloriemeals #lowfatrecipes #vegan #vegetarianrecipes #mydietspot #mydietspotrecipes #soulfoodstories"
  53
  8
 • Για όλους εμάς που μείναμε τελευταία στιγμή, που τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα και παραλληλα προσέχουμε και τη διατροφή μας..... never too late...Μελομακαρόνο χωρίς ζάχαρη! Με μόνο 110 θερμίδες ανα μελομακάρονο και πανεύκολα στην κατασκευή! . Τι χρειαζόμαστε 200 Γραμμάριο/α χυμός πορτοκαλιού 280 Γραμμάριο/α ελαιόλαδο 600 Γραμμάριο/α αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1/2 Κουταλάκι γλυκού σόδα 1/4 Κουταλάκι γλυκού κανέλα 1/4 Κουταλάκι γλυκού γαρύφαλλο ξύσμα πορτοκάλι 1/4 Φλιτζάνι τσαγιού μέλι 100 Γραμμάριο/α σιμιγδαλι . Οδηγίες 1. Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε το χυμό του πορτοκαλ...

  elenatroullidou_dietitian: "Για όλους εμάς που μείναμε τελευταία στιγμή, που τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα και παραλληλα προσέχουμε και τη διατροφή μας..... never too late...Μελομακαρόνο χωρίς ζάχαρη! 
Με μόνο 110 θερμίδες ανα μελομακάρονο και πανεύκολα στην κατασκευή!
.
Τι χρειαζόμαστε
200 Γραμμάριο/α χυμός πορτοκαλιού
280 Γραμμάριο/α ελαιόλαδο
600 Γραμμάριο/α αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/2 Κουταλάκι γλυκού σόδα
1/4 Κουταλάκι γλυκού κανέλα
1/4 Κουταλάκι γλυκού γαρύφαλλο
ξύσμα πορτοκάλι
1/4 Φλιτζάνι τσαγιού μέλι
100 Γραμμάριο/α σιμιγδαλι
.
Οδηγίες
1. Σε ένα βαθύ σκεύος ανακατεύουμε το χυμό του πορτοκαλιού και τη σόδα. Αφήνουμε να κάνουν την αντίδρασή τους και προσθέτουμε και το ελαιόλαδο.
2. Προσθέτουμε τα μυρωδικά και ανακατεύουμε
3. Προσθέτουμε το αλεύρι κσι το σιμιγδαλι συνεχίζοντας απαλά το ανακάτεμα με το χέρι μας από το κέντρο προς τα έξω, έτσι ώστε να μην “κορδώσει” η ζύμη μας.
4. Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε μικρές στρογγυλές μπάλες και τις πιέζουμε με την παλάμη μας προς τα κάτω.
5. Τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε μια λαδόκολλα.
6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 30 λεπτά, μέχρι να πάρουν σκούρο χρυσαφί χρώμα.
7. Προσθέτουμε το μέλι σε ζεστό νερό και αναμειγνύουμε! Ραντίζουμε με το μέλι και πασπαλίζουμε με τα καρύδια.
.
#honeybiscuits #christmas #christmasbiscuits #lightcookies #melomakarona #onedayleft #tasty #nutrition #diet #mydietspot #mydietspotrecipes"
  32
  0
 • Τι ρόλο παίζουμε οι γονείς στη διατροφή των παιδιών; . Η διατροφολόγος μας Elena Troullidou Clinical Dietitian εξηγεί με απλά λόγια στους φίλους του #GreenBoyApp: . ✅Στη διατροφή των παιδιών, oι γονείς να είστε έτοιμοι για μόνιμες αλλαγές των συνηθειών σας. ✅Να επιβλέπετε τις αλλαγές στη διατροφή και δραστηριότητα των παιδιών σας. ✅Να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τα παιδιά και όχι να τα επικρίνετε! . 🎊Bonus tip για τα Χριστούγεννα🎊: Όλα τα φαγητά που καταναλώνονται με μέτρο, ακόμα και τα γλυκά και τα ζαχαρωτά επιτρέπονται. Εάν αποκλείσετε ολοκληρωτικά από το παιδί σας να τρώει...

  elenatroullidou_dietitian: "Τι ρόλο παίζουμε οι γονείς στη διατροφή των παιδιών;
.
Η διατροφολόγος μας Elena Troullidou Clinical Dietitian εξηγεί με απλά λόγια στους φίλους του #GreenBoyApp:
.
✅Στη διατροφή των παιδιών, oι γονείς να είστε έτοιμοι για μόνιμες αλλαγές των συνηθειών σας.
✅Να επιβλέπετε τις αλλαγές στη διατροφή και δραστηριότητα των παιδιών σας.
✅Να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τα παιδιά και όχι να τα επικρίνετε!
.
🎊Bonus tip για τα Χριστούγεννα🎊:
Όλα τα φαγητά που καταναλώνονται με μέτρο, ακόμα και τα γλυκά και τα ζαχαρωτά επιτρέπονται. Εάν αποκλείσετε ολοκληρωτικά από το παιδί σας να τρώει γλυκά, μπορεί να προκαλέσετε το αντίθετο. Επιτρέποντάς του να καταναλώνει ό,τι επιθυμεί στα χριστουγεννιάτικα πάρτυ και στις εκδρομές, θα καταλάβει ότι το γρήγορο φαγητό (fast-food), τα γλυκά, τα τσίπς, είναι τρόφιμα που τρώμε σε ειδικές περιπτώσεις.
.
Κλείστε το προσωπικό σας ραντεβού σήμερα με την Έλενα Τρουλλίδου καλώντας στο 22256752.
.
Ώρα για διασκέδαση🥳 Κατεβάστε δωρεάν το παιχνίδι Green Boy και παίξτε με φρούτα & λαχανικά (iδανικό για παιδιά κάτω των 8)"
  30
  0
 • Tο ζητήσατε και το κάναμε!! Έτοιμα γεύματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες σας: για απώλεια βάρους, αύξηση μυικής μάζας, κλινικών παθήσεων Για γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και την εμφανιση τους! . Μενού από 1200 θερμίδες . σχεδιασμένα από την Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολογο Ελενα Τρουλλίδου mydietspot Health & Weight Loss Center, με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας H συνεργασία μας έγινε για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη! . Οι πρώτες ύλες είναι φρέσκα υλικά, άριστης ποιότητας που ετοιμάζονται την ίδια μέρα! Το μενού περιλαμβάνει μεσημεριανό κ...

  elenatroullidou_dietitian: "Tο ζητήσατε και το κάναμε!! Έτοιμα γεύματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες σας:
για απώλεια βάρους, αύξηση μυικής μάζας, κλινικών παθήσεων 
Για γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και την εμφανιση τους!
.
Μενού από 1200 θερμίδες .
σχεδιασμένα από την Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολογο Ελενα Τρουλλίδου mydietspot Health & Weight Loss Center, με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας
H συνεργασία μας έγινε για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη! .
Οι πρώτες ύλες είναι φρέσκα υλικά, άριστης ποιότητας που ετοιμάζονται την ίδια μέρα!
Το μενού περιλαμβάνει μεσημεριανό και βραδινό
.
.
#mydietspot #mydietspotweightloss #mydietspoters #familychef #readymeals #diet #dietplan #nutritioncoach #healthymeals #healthymealprep #mealsathome #mealsatwork"
  34
  1
 • Lazy Sunday?? Not for me... Hope you enjoyed the beautiful sunny day as I did with good friends and good food but the night is still young and when you enjoy cooking (and is mandatory 👶🏻) what better way to finish the day than to make fakes aka lentils...and fish and pasta and ...!! Lentils avec quinoa it is!!! Happy sunday everyone xoxo . . #sundays #cooking #nutritiousanddelicious #cookforfamily #nutrition #diet #lentils #lazysunday #dinner #lunch #eat #mediterraneandiet #mydietspot #mydietspotrecipes

  elenatroullidou_dietitian: "Lazy Sunday?? Not for me...
Hope you enjoyed the beautiful sunny day as I did with good friends and good food but the night is still young and when you enjoy cooking (and is mandatory 👶🏻) what better way to finish the day than to make fakes aka lentils...and fish and pasta and ...!! Lentils avec quinoa it is!!!
Happy sunday everyone xoxo
.
.
#sundays #cooking #nutritiousanddelicious #cookforfamily #nutrition #diet #lentils #lazysunday #dinner #lunch #eat #mediterraneandiet #mydietspot #mydietspotrecipes"
  77
  4
 • Μια νηστίσιμη, πεντανόστιμη συνταγή για χορτοφαγικά μπιφτέκια με μελιντζάνα! Ακόμα κι αν δεν νηστεύετε, πρέπει να την δοκιμάσετε! . Τι χρειαζόμαστε 4 μελιντζάνες 1 φλυντζάνι/α μαιντανο ψιλοκομμενο 1 κρεμμυδι ψιλοκομμένο 2 τομάτες τριμμένες 4 Κουταλιά σούπας ελαιόλαδο 1 φλυντζάνι/α αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 1 Κουταλάκι γλυκού ρίγανη αλάτι, πιπέρι . Οδηγίες 1. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα με αλατισμένο νερό 2. Μετά από μια ώρα τις στραγγίζουμε και τις σοτάρουμε στο τηγάνι μαζί με το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. 3. Με μια τρυπη...

  elenatroullidou_dietitian: "Μια νηστίσιμη, πεντανόστιμη συνταγή για χορτοφαγικά μπιφτέκια με μελιντζάνα! Ακόμα κι αν δεν νηστεύετε, πρέπει να την δοκιμάσετε!
.
Τι χρειαζόμαστε
4 μελιντζάνες
1 φλυντζάνι/α μαιντανο ψιλοκομμενο
1 κρεμμυδι ψιλοκομμένο
2 τομάτες τριμμένες
4 Κουταλιά σούπας ελαιόλαδο
1 φλυντζάνι/α αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 Κουταλάκι γλυκού ρίγανη
αλάτι, πιπέρι
.
Οδηγίες
1. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους και τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα με αλατισμένο νερό
2. Μετά από μια ώρα τις στραγγίζουμε και τις σοτάρουμε στο τηγάνι μαζί με το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο.
3. Με μια τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα βάζουμε σ' ένα μπολ. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά αλατοπιπερώνουμε και τα πλάθουμε σε σχήμα μπιφτεκιού.
4. Σ' ένα πιάτο στρώνουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και κυλάμε τα μπιφτέκια για να καλυφθούν.
5. Τα τινάζουμε και τα βάζουμε σε λαδόχαρτο στο φούρνο στους 180 βαθμούς
.
#fasting #vegetarianrecipes #nutrition #healthylifestyle #healthyfood #aubergine #diet #vegetables #mydietspot #mydietspotrecipes #fit #foodstagram"
  28
  2
 • what is your favorite comfort food?? για εμάς σίγουρα είναι τα μακαρόνια!! ειδικά τώρα το χειμώνα, μια ζεστή μακαρονάδα με μπόλικο τυρί φαντάζει ονειρική, ηρεμεί σώμα και ψυχή...γι αυτό ονομάζετε άλλωστε φαγητο της παρηγοριάς! τι γίνεται όμως με τη διατροφή μου, δεν θα με παχύνει; εξαρτάται 📌 πόσο συχνά το τρώμε 📌πόση ποσότητα τρώμε 📌πως το εχουμε μαγειρεψει, λάδι, βούτυρο, τυριά, αλλαντικά 📌τι συνδιασμό μέρας θα κάνουμε αν η συχνότητα είναι μια φορά τη βδομάδα, η ποσότητα μας είναι μικρή, ετοιμάζουμε τα μακαρόνια μας με ελαιόλαδο και απαχα τυρια και αλλαντικά με φρέσ...

  elenatroullidou_dietitian: "what is your favorite comfort food?? για εμάς σίγουρα είναι τα μακαρόνια!!
ειδικά τώρα το χειμώνα, μια ζεστή μακαρονάδα με μπόλικο τυρί φαντάζει ονειρική, ηρεμεί σώμα και ψυχή...γι αυτό ονομάζετε άλλωστε φαγητο της παρηγοριάς!

τι γίνεται όμως με τη διατροφή μου, δεν θα με παχύνει;

εξαρτάται
📌 πόσο συχνά το τρώμε
📌πόση ποσότητα τρώμε
📌πως το εχουμε μαγειρεψει, λάδι, βούτυρο, τυριά, αλλαντικά
📌τι συνδιασμό μέρας θα κάνουμε

αν η συχνότητα είναι μια φορά τη βδομάδα, η ποσότητα μας είναι μικρή, ετοιμάζουμε τα μακαρόνια μας με ελαιόλαδο και απαχα τυρια και αλλαντικά με φρέσκα λαχανικά και επιλέξουμε το επόμενο γεύμα της ημέρας να είναι ελαφρύ, σαλάτα ή χορτοσουπα, τότε Καλή μας Απόλαυση!!!
.
#comfortfood #pasta #pastalover #forbittenfoods #noshame #balanceddiet #healthylifestyle #nutrition #noregrets #mydietspot #happyfood #everythingisok"
  48
  2
 • Ειναι μεγάλη μου χαρά και εξαιρετικη τιμή να αποτελώ μερος της ομάδας προωθησης της υγείας των παιδιών μας και της καταπολέμησης της παιδικης παχυσαρκίας στην Κύπρο! Θα ακολουθησουν σύντομα πολλές συμβουλες και διατροφικές προτάσεις καθώς και παιχνίδια που προάγουν την διατροφική εκπαίδευση! Με την @gardeniasandjasmines GREEN KID APP κοινός μας αγώνας, να βελτιώσουμε τη διατροφή των παιδιών! #letsgetkidshealthy #cyprus Ελενα Τρουλλίδου Clinical Dietitian - Nutritionist / www.mydietspot.com

  elenatroullidou_dietitian: "Ειναι μεγάλη μου χαρά και εξαιρετικη τιμή να αποτελώ μερος της ομάδας προωθησης της υγείας των παιδιών μας και της καταπολέμησης της παιδικης παχυσαρκίας στην Κύπρο! 
Θα ακολουθησουν σύντομα πολλές συμβουλες και διατροφικές προτάσεις καθώς και παιχνίδια που προάγουν την διατροφική εκπαίδευση! 
Με την @gardeniasandjasmines GREEN KID APP κοινός μας αγώνας, να βελτιώσουμε τη διατροφή των παιδιών! 
#letsgetkidshealthy #cyprus

Ελενα Τρουλλίδου Clinical Dietitian - Nutritionist / www.mydietspot.com"
  77
  2
 • Νηστεία – αποτελεί τελικά ευκαιρία να απαλλαγούμε από τα περιττά κιλά ή η αυξημένη πρόσληψη αμύλου οδηγεί σε πρόσληψη βάρους; Χαρακτηριστικό της νηστείας είναι η αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως το κρεας, τα γαλακτοκομικα και τα αυγα, και η αυξημένη κατανάλωση τροφών όπως το ψωμι, τα ζυμαρικα, τα οσπρια, τα λαχανικά, τα θαλασσινα, τα φρούτα και τα λαδερά. Πόσο συμβαδίζει η νηστεία με την απώλεια βάρους; Η μείωση του σωματικού βάρους συμβαδίζει με την έννοια της νηστείας, αρκεί να μη γίνεται υπερκατανάλωση ζυμαρικών, ρυζιού, ψωμιού και ελαιόλαδου...

  elenatroullidou_dietitian: "Νηστεία – αποτελεί τελικά ευκαιρία να απαλλαγούμε από τα περιττά κιλά ή η αυξημένη πρόσληψη αμύλου οδηγεί σε πρόσληψη βάρους;
Χαρακτηριστικό της νηστείας είναι η αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως το κρεας, τα γαλακτοκομικα και τα αυγα, και η αυξημένη κατανάλωση τροφών όπως το ψωμι, τα ζυμαρικα, τα οσπρια, τα λαχανικά, τα θαλασσινα, τα φρούτα και τα λαδερά.
Πόσο συμβαδίζει η νηστεία με την απώλεια βάρους;
Η μείωση του σωματικού βάρους συμβαδίζει με την έννοια της νηστείας, αρκεί να μη γίνεται υπερκατανάλωση ζυμαρικών, ρυζιού, ψωμιού και ελαιόλαδου. Επίσης, η θερμιδική πρόσληψη θα πρέπει να κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα και να μην είναι αυξημένη εν’ όψιν του γεγονότος ότι όταν κάποιος κάνει νηστεία, μπορεί να τρώει ό,τι και όσο θέλει.Η νηστεία δεν πρέπει να ακολουθείται για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, π.χ. άνω των σαράντα ημερών, μιας και η αποχή από ζωικής προέλευσης τρόφιμα μπορεί να μειώσει το ποσοστό του μυϊκού ιστού που αποτελεί το μεταβολικά ενεργό ιστό στο σώμα μας.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νηστείας;
Μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερολης και των τριγλυκεριδιων, αφού είναι φτωχή σε ζωικο λιπος.
Μείωση καρδιαγγειακών παθήσεων, αφού έχουμε μειωμένη κατανάλωση κορεσμένου λίπους και αυξημένη κατανάλωση μονοακόρεστου λίπους από το ελαιόλαδο, ταχίνι, ξηρούς καρπούς
Καλή λειτουργία πεπτικού, μείωση δυσκοιλιότητας και ρύθμιση Αρτηριακής Πίεσης και γλυκόζης λόγω αυξημένης πρόσληψη φυτικών ινών από φρούτα, λαχανικά και δημητριακά
Θωράκιση με βιταμίνες και φλαβονοειδή, γνωστά για την αντιοξειδωτική τους δράση και την τόνωση του ανοσοποιητικού μας.
Βελτίωση καρδιακής και νευρικής λειτουργία. Tα θαλασσινά και τα ψάρια παρέχουν αυξημένες ποσότητες σεληνιου, ω-3 και ω-6 Λιπαρών Οξέων.
Κάποιες τροφές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές. Το σησάμι και το ταχίνι αποτελούν πηγή ασβεστίου, αμινοξέων και ενέργειας!
.
For more info link in bio 👉🏻
.
#fasting #fastingforhealth #fastingforhealing #vegetarian #mydietspot #nutrition #health"
  15
  0
 • Happy 4rth birthday to my best and worst friend in the world! Even though you ve eaten all of my favorite shoes and glasses (!), i love you to bits! 🐶 Thank you for the long walks and kisses and unconditional love and comfort! Sorry for not blowing the candles this year, as an older brother you were a gent...next year zoupaki! . . #alexandriasbrother #myjupiter #mydog #worstdogever #bestdogever #family #mykids #loveyourdog #jupiter #amstaff #amstaffsofinstagram #amstafflove #jupiterisfour

  elenatroullidou_dietitian: "Happy 4rth birthday to my best and worst friend in the world! Even though you ve eaten all of my favorite shoes and glasses (!), i love you to bits! 🐶 Thank you for the long walks and kisses and unconditional love and comfort! Sorry for not blowing the candles this year, as an older brother you were a gent...next year zoupaki! .
.
#alexandriasbrother #myjupiter #mydog #worstdogever #bestdogever #family #mykids #loveyourdog #jupiter #amstaff #amstaffsofinstagram #amstafflove #jupiterisfour"
  83
  9