θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα μας

εγγραφή

αυτές οι πληροφορίες δεν θα μοιραστούν με κανένα

Tηλέφωνο

00357-22-256752

Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος για Παιδιά (BMI)

corporate-image

Ενήλικες Παιδιά

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας σημαντικός ανθρωπομετρικός δείκτης που δίνει πληροφορίες αναφορικά με το αν η ανάπτυξη και η ωρίμανση ακολουθούν τη φυσιολογική πορεία. Για να υπολογίσετε το ΔΜΣ συμπληρώστε τα πεδία για το φύλο, την ηλικία, το βάρος και το ύψος. Κατόπιν δείτε στον παρακάτω πίνακα την επίπτωση στην υγεία για την κάθε κατηγορία βάρους.

 

 

Κατηγορία βάρους Επίπτωση
Λιποβαρές Το βάρος βρίσκεται κάτω από τις φυσιολογικές τιμές, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο διατροφικών ελλείψεων και ανεπαρκειών σε θρεπτικά συστατικά. Υπάρχει ο κίνδυνος προβλημάτων στην ανάπτυξη και αδυναμίας του ανοσοποιητικού συστήματος.
Φυσιολογικό Το βάρος βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με το υπέρβαρο και την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και ο καρκίνος.
Υπέρβαρο «Μέτριος κίνδυνος» για την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων στην ενήλικη
ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπέρταση και ο καρκίνος.
Παχύσαρκο «Υψηλός» κίνδυνος για την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων στην ενήλικη
ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπέρταση και ο καρκίνος.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε συγκεντρωτικά να δείτε τα όρια του ΔΜΣ, πάνω από τα  οποία ορίζεται το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία για παιδιά και εφήβους ηλικίας 2-18 ετών. Επίσης,  παρατίθενται και τα όρια του ΔΜΣ, κάτω από τα οποία ορίζεται το «λιποβαρές», δηλαδή το  βάρος που είναι χαμηλότερο του φυσιολογικού για παιδιά 2-18 ετών.

Πίνακας με τις διεθνείς οριακές τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)* για λιποβαρή, υπέρβαρα και παχύσαρκα αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 2-18 ετών.

Ηλικία ΔΜΣ λιποβαρές ΔΜΣ υπέρβαρο ΔΜΣ παχυσαρκία
Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια
2 15,14 14,83 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 14,92 14,63 18,13 17,76 19,80 19,55
3 14,74 14,47 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 14,57 14,32 17,69 17,40 19,39 19,23
4 14,43 14,19 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 14,31 14,06 17,47 17,19 19,26 19,12
5 14,21 13,94 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 14,13 13,86 17,45 17,20 19,47 19,34
6 14,07 13,82 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 14,04 13,82 17,71 17,53 20,23 20,08
7 14,04 13,86 17,72 17,75 20,63 20,51
7,5 14,08 13,93 18,16 18,03 21,09 21,01
8 14,15 14,02 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 14,24 14,14 18,76 18,69 22,17 22,18
9 14,35 14,28 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 14,49 14,43 19,46 19,45 23,39 23,46
10 14,64 14,61 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 14,80 14,81 20,20 20,29 24,57 24,77
11 14,97 15,05 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 15,16 15,32 20,89 21,20 25,58 26,05
12 15,35 15,62 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 15,58 15,93 21,56 22,14 26,43 27,24
13 15,84 16,26 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 16,12 16,57 22,27 22,98 27,25 28,20
14 16,41 16,88 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 16,69 17,18 22,96 23,66 27,98 28,87
15 16,98 17,45 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 17,26 17,69 23,60 24,17 28,60 29,29
16 17,54 17,91 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 17,80 18,09 24,19 24,54 29,14 29,56
17 18,05 18,25 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 18,28 18,38 24,73 24,85 29,70 29,84
18 18,50 18,50 25,00 25,00 30,00 30,00

Πηγή: Cole et al, 2000

corporate-image.

Αποφύγετε όσο μπορείτε το αλκοόλ – τις «εύκολες» θερμίδες στο ποτήρι

Go Top
Translate »

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram