θα θέλαμε να επικοινωνούμε μαζί σας

για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα μας

εγγραφή

αυτές οι πληροφορίες δεν θα μοιραστούν με κανένα

Tηλέφωνο

00357-22-256752

corporate-image.

Αποφύγετε όσο μπορείτε το αλκοόλ – τις «εύκολες» θερμίδες στο ποτήρι

Δοσομετρητής για συνταγές

Πολ­λές θα είναι η φορές που θα έχετε μπερ­δευ­τεί κατά την διάρ­κεια υλο­ποί­η­σης μιας συν­τα­γής λόγο των δια­φο­ρε­τι­κών τύπου δόσεων.
Για παρά­δειγμα δια­βά­ζετε μια συν­ταγή με 3 φλι­τζά­νια αλεύρι και δεν ξέρετε σε τι ποσό­τητα ανα­λο­γεί. καθώς επί­σης και για την ένταση της θερ­μο­κρα­σίας! Παρα­κάτω θα σας δεί­ξουμε μερι­κούς πίνα­κες που θα σας βοη­θή­σουν κάνον­τας πιο ξεκά­θαρα για σας τα πράγματα.
Μετρή­σεις στε­ρεών & υγρών
•1 κου­τα­λιά της σού­πας αλεύρι = 16 γρ.
•1 κου­τα­λιά της σού­πας ζάχαρη = 16 γρ.
•1 κου­τα­λιά της σού­πας ρύζι = 16 γρ.
•1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού μπέϊκιν-πάουντερ = 4 γρ.
•1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού σόδα μαγει­ρι­κής = 4,7 γρ.
•1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού αλάτι = 4,5 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού αλεύρι = 125 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη = 225 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη άχνη = 160 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού ρύζι = 225 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού κακάο = 100 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού σιμι­γδάλι = 170 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού λάδι = 192 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού βού­τυρο = 225 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού νερό = 208 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (χοντροκ/νη) = 110 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (αλε­σμένη) = 225 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού αμυ­γδα­λό­ψιχα (τριμ­μένη) = 150 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (λιω­μένη) = 240 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (τριμ­μένη) = 110 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού μέλι = 350 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού τυρί (τριμ­μένο) = 110 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού για­ούρτι = 250 γρ.
•1 φλι­τζάνι τσα­γιού σαν­τιγί = 125 γρ.

Μετρή­σεις υγρών σε ml ανά φλιτζάνι

•1 φλι­τζάνι τσα­γιού = 250 ml.
•3/4 φλι­τζάνι τσα­γιού = 185 ml.
•1/2 φλι­τζάνι τσα­γιού = 185 ml.
•1/3 φλι­τζάνι τσα­γιού = 80 ml.
•1,5 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 375 ml.
•2 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 500 ml.
•2,5 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 600 ml.
•3 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 750 ml.
•3,5 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 935 ml.
•4 φλι­τζά­νια τσα­γιού = 1 λίτρο

Αντι­στοι­χίες
•1 κου­τα­λιά σού­πας = 3 κου­τα­λιές γλυκού
•4 κου­τα­λιές σού­πας = 1/4 φλι­τζάνι τσαγιού
•5,1/3 κου­τα­λιές σού­πας = 1/3 φλι­τζάνι τσαγιού
•8 κου­τα­λιές σού­πας = 1/2 φλι­τζάνι τσαγιού
•10,2/3 κου­τα­λιές σού­πας = 2/3 φλι­τζάνι τσαγιού
•12 κου­τα­λιές σού­πας = 3/4 φλι­τζάνι τσαγιού
•16 κου­τα­λιές σού­πας = 1 φλι­τζάνι τσαγιού

•1 αυγό 50 –55γρ = κρό­κος 20γρ και ασπράδι 30γρ
•1 κου­τα­λιά του γλυ­κού κορν φλάουρ-= 5γρ
•1 κου­τα­λιά του γλυ­κού μπέι­κιν πάουν­τερ= 5γρ
•1 κου­τα­λιά της σού­πας κακάο = 10γρ
•1 κου­τα­λιά της σού­πας μέλι = 30γρ
•1 κου­τα­λιά της σού­πας ζάχαρη = 30γρ
•1 φλ. τσα­γιού αλεύρι = 130γρ
•1 φλ. τσα­γιού αμύ­γδαλα τριμ­μένα σε σκόνη (αμυ­γδα­λό­σκονη) = 110γρ
•1 φλ. τσα­γιού βού­τυρο = 230γρ
•1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη άχνη = 125γρ
•1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη καστανή = 220γρ
•1 φλ. τσα­γιού ζάχαρη κοινή = 200γρ
•1 φλ. τσα­γιού κακάο = 85γρ
•1 φλ. τσα­γιού κρέμα γάλα­κτος = 240γρ
•1 φλ. τσα­γιού μέλι = 340γρ
•1 φλ. τσα­γιού νερό = 200γρ

Θερ­μο­κρα­σίες Φούρνου
•Πολύ χαμη­λός (σιγα­νός) = 110–120 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: ¼ ½)
•Χαμη­λός (σιγα­νός) = 140–150 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 1–2)
•Μέτριος = 160–180 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 3–4)
•Μέτριος-δυνατός = 190–200 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 5–6)
•Δυνα­τός = 220–230 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 7–8)
•Πολύ δυνα­τός = 250 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 9)

αλεύρι

•1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις = 125 γραμμάρια
•1 κούπα αλεύρι ολικής αλέσεως = 120 γραμμάρια
•1 κούπα σιμιγδάλι = 170 γραμμάρια

ζάχαρη

•1 κούπα κρυσταλλική ζάχαρη = 200 γραμμάρια
•1 κούπα μαύρη ζάχαρη = 220 γραμμάρια
•1 κούπα ζάχαρη άχνη = 120 γραμμάρια

Υγρά

•1 κούα γάλα = 240 γραμμάρια
•1 κούπα νερό = 237 γραμμάρια
•1 κούπα ελαιόλαδο = 216 γραμμάρια
•1 κούπα σπορέλαιο = 218 γραμμάρια

Αλλά

•1 κούπα ρύζι = 185 γραμμάρια
•1 κούπα αμυγδαλόψιχα τριμμένη = 150 γραμμάρια
•1 κούπα φρυγανιά τριμμένη = 105 γραμμάρια
•1 κούπα μέλι = 350 γραμμάρια

Απάντησε ή σχολίασε:

Go Top
Translate »

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram